Toegankelijkheid

Vindingrijk Den Bosch streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Status toegankelijkheid https://www.vindingrijkdenbosch.nl/

Gemeente 's-Hertogenbosch is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is:
Voldoet gedeeltelijk.

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring. Deze is voor het laatst bijgewerkt op 07-12-2023.

Ga naar de toegankelijkheidsverklaring:
- Om de volledige, officiële verklaring in te zien;
- Om een toegankelijkheidsprobleem te melden.

Voorlopige status - De status wordt definitief zodra logius heeft vastgesteld dat de onderbouwing voldoet aan alle controlekenmerken.

Klik hierboven op de afbeelding en bekijk de verklaring op de website van Toegankelijkheidsverklaring.

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Vindingrijk Den Bosch verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Vindingrijk Den Bosch te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De maatregelingen zijn gebaseerd op onderzoek van onderzoeksbureau Accessibility. De resultaten zijn te lezen via deze link naar het PDF document.

In de toelichting, onder het kopje Onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Vindingrijk Den Bosch is gevorderd met de toegankelijkheid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-12-2023 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente ’s-Hertogenbosch, Weener XL.
Functie: Hoofd Strategie & Beleid Weener XL.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-12-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via https://www.s-hertogenbosch.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Vindingrijk Den Bosch

Wij kunnen niet met zekerheid garanderen dat nieuwe toevoegingen aan deze website voldoen aan alle toegankelijkheidseisen. Heeft u informatie uit een niet toegankelijke mediabron nodig? Neem contact met ons op. Binnen maximaal 10 werkdagen bieden wij u een alternatief aan.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2024.