Weener XL

Vindingrijk Kringloop is een onderdeel van Weener XL, het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wij begeleiden onze medewerkers door inzet van managers, consulenten, jobcoaches en interne- / externe opleidingspartijen op de best mogelijk manier.
‘Rijk aan verhalen’. We hebben alleen doelgroep medewerkers in dienst. Bij Vindingrijk Kringloop hebben we medewerkers werken met een speciale gave. Iedereen heeft zijn eigen verhaal.
Weener XL ondersteunt ons in het vinden van personeel.

Bekijk

ABC leer mee

Bij Vindingrijk Kringloop stromen er veel statushouders en burgers in die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. Om deze groep burgers een kans te geven op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat zij snel de Nederlandse taal leren. Samen met ABC leer mee begeleiden en ontwikkelen we onze medewerkers. Datgene dat zij hebben geleerd kunnen ze meteen toepassen bij Vindingrijk. Zo gaan theorie en praktijk mooi samen en wordt uiteindelijk het resultaat, het vinden van die droombaan, realiteit.

Bekijk

Afvalstoffendienst

Wegooien vinden wij zonde. Dat zit in onze genen. Toch kunnen we niet alles verkopen dat we krijgen aangeboden.
De lat wordt door onze klanten aardig hoog gelegd. Dus we ontkomen er niet aan dat we een afvoerstroom hebben.
We voeren per jaar zo’n 180.000 kilo grofvuil af. Daarnaast voeren wij zo’n 95.000 kilo hout en zo’n 100.000 kilo papier af. Daar betalen wij, net als ieder ander bedrijf in onze gemeente, € 0,13 per kilo voor.
Als gemeentelijk bedrijf heeft Vindingrijk Kringloop het voorrecht dat we kunnen samenwerken met de Afvalstoffendienst. Door gebruik te maken van hun diensten hebben we een 100% score op het verantwoord afvoeren van onze restmaterialen.

Bekijk

Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN)

In Nederland zijn ruim 250 Kringloopbedrijven aangesloten bij de Branchevereniging Kringloopwinkels (BKN). De BKN behartigt onze belangen bij de politiek en draagt zorg dat we van elkaar leren op het gebied van Mens & Milieu.
In 2018 hebben wij het Branchevereniging Keurmerk (BKN) behaald. Tijdens de herkeuring in 2021 hebben wij dispensatie gekregen voor het BKN-keurmerk. Hier zijn we heel trots op.
Met de sector Weener XL, waar wij een onderdeel van zijn, hebben we alles goed voor elkaar. We profiteren als kringloopwinkel ook van het feit dat er binnen de gemeente goede protocollen zijn op het gebied van AVG, ICT-veiligheid en systemen waar we alles in vastleggen.

Bekijk

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers biedt die opvang: veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding als voorbereiding op een toekomst in Nederland of het land van herkomst.

In 2022 leverden wij ruim 200 opgeknapte en bruikbare fietsen aan COA.

Bekijk

Galant

Galant Vrijwilligersnetwerk helpt vrijwilligers en organisaties om zich optimaal te ontwikkelen. 
De gemeente ’s-Hertogenbosch telt zo’n 1350 non-profit organisaties in alle soorten en maten, die werken met vrijwilligers. Van grote instellingen die naast vrijwilligers ook betaalde krachten hebben, tot kleine clubs die geheel uit vrijwilligers bestaan.
Het is daarom van belang dat deze organisaties goed hun werk kunnen doen. Daarom schenken wij inboedels voor clubs voor bijvoorbeeld tijdelijk gebruik.

Bekijk